Regler

PRO Tour.se Cykelsport när den är som bäst

 

 

PRO Tour´s Grundregler.

 

Säkerheten kommer alltid FÖRST. Och med detta menas att trafikregler gäller och var och en ansvara för sin säkerhet, men också att vi inte utsätter andra för fara.

 

På transportsträckorna mellan spurterna kör vi högst två i bredd, och håller oss på höger sidan av vägen. Spurterna startar som tidigast när vi når "krysset" i vägbanan.

Även under spurterna tänker vi oss för då vi kan få möte iform av bilar m.m.

 

Efter varje spurt delas det ut poängkort, hämtas inte korten delas poängen inte ut.

 

Vi återsamlar fältet efter varje spurt.

Men det gäller att lägga i en eller två växlar till i spurterna då väntetiden är begränsad.

Lika viktigt är det också att inte börja rulla på mot nästkommande spurt innan signal från tävlingsledaren kommit.

 

PRO Tour är cykel när den är som roligast, stilpoäng delas inte ut, men vi kan ALLA vara goda föredömmen för övriga cyklister och trafik.

 

 

Huvudtävlingen kampen om den rosa ledartröjan.

 

Denna tävling vänder sig till alla som deltar i PRO Tour.

Det finns 8 st spurter/bergspris utefter banan, varje spurt ger poäng enligt 5 - 4 - 3 - 2 - 1 modellen, d.v.s vinnaren får 5 poäng tvåan 4 poäng o.s.v.

När vi sedan kört igenom dagens etapp räknar vi samman resultaten alla cyklister fått.

 

Damcyklister får sina inkörda poäng x 4, vid sammanräkningen.

 

Cyklister som är 16 år eller yngre ( ungdom ) får sina insamlade poäng x 2, d.v.s 5p blir 10p.

 

Poängen följer sedan med till den totala resultatlistan där cyklisten med flest poäng kör i ledartröjan, vid lika poäng kör den cyklist med flest etappvinster och om det inte heller här går att skilja dem åt faller det på resultat vid sista spurten.

Damtävlingen kampen om den gula ledartröjan.

 

Första tjej över linjen i varje spurt får 2 poäng, tvåan får 1poäng.

Tjejer som är 16 år eller yngre ( ungdom ) får sina insamlade poäng x 2, d.v.s 5p blir 10p.

Poängen räknas samman efter etappen och följer sedan med in i totallistan.

Den damcyklist med flest poäng får köra i den gula ledartröjan.

Vid lika poäng kör den damcyklist som var bäst placerad vid sist spurten för etappen i tröjan.

Inga poängkort delas ut i denna tävling, så tjejer håll koll på era placeringar i spurterna.

Spurttävlingen kampen om den gröna ledartröjan.

 

Spurttävlingen är en tävling i tävlingen, poängen körs in på dom fyra "släta" spurterna.

Varnums spurten, Nitta spurten, Borås Stad spurten och Grand Final spurten sista spurten mot kyrkan.

Den cyklist som har flest inkörda poäng på just dessa fyra spurter kör i den gröna ledartröjan.

Vid lika poäng kör den cyklist som var bäst placerad på sista spurten för etappen i den grönaledartröjan. Poängberäkningen är den samma som vid huvudtävlingen.

Bergstävlingen kampen om den rödprickiga ledartröjan.

 

Bergstävlingen är en tävling i tävlingen, poängen körs i på dom fyra "bergs" spurterna.

Mont de Tärby, Mont de Nitta, Alp de Rångedala och Col de Gingri.

Den cyklist som har flest inkörda poäng på just dessa fyra spurter kör i den rödprickiga ledartröjan.

Vid lika poäng kör den cyklist som var bäst placerad på sista bergsspurten för etappen ( Col de Gingri ) i den rödprickiga ledartröjan.

Poängberäkningen är den samma som vid huvudtävlingen.

PRO Tour Prologe.

 

Prologen körs endast för att få igång PRO Tour för året, vem får inleda säsongen i någon av ledaretröjorna. Vinnande cyklist får köra i den rosa ledartöjan, tvåan kör i den grön spurttröjan, trean kör i den rödprickiga bergströjan på den andra etappen.

Bästa tjej kör i den gula ledartöjan på den andra etappen, förutsatt att inte det finns en tjej topp tre på prologen om så är fallet åker näst bästa tjej i den gula ledartröjan.

 

5 p till den som åker i rosa, 3 p till den i grönt, 2 p till den i rödprickigt. 2 poäng till bästa tjej.

 

 

 

Lagtävling.

 

Här är det fritt fram att sätta samman sitt egna lag, detta lag kör sedan som lag säsongen ut.

Lagen får innehålla hur många cyklister som helst, men lagtävlingen baseras på dom tre bäst placerade cyklisterna i varje lag per etapp, deras poäng räknas samman och plussas på övriga etapper för att skapa resultatlistan i lagtävlingen.

 

 

 

PRO Tour TTT ( lagtempo )

 

Succén från 2007 återkommer även iår ( PRO Tour TTT ). Här kör vi samma runda men på tid.

Det finns inte något maxantal på deltgare i varje lag, det är alltså tillåtet att köra med HELA laget.

Lagen måste dock hålla ihop , det är inte tillåtet att "tappa" en cyklist utefter banan.

Lag som kommer till mål med färre cyklister än vid starten diskas helt från etappen.

25 m regeln tillämpas, det är alltså inte tillåtet att åka på rulle på ett lag som man blivit uppkört av.

Vinnare blir det lag med bäst tid, tiden omvandlas sedan till poäng enligt 25 - 20 - 15 - 10 - 5 - 4 - 3 där vinnade lag får 25p.

Poängen går sedan in som lagpoäng i lagtävling, alltså vinnande laget får 25 p till sitt lag o.s.v.

Från och med sjunde platsen får alla efterföljande lag 3 poäng.

Alla som deltar får 3 poäng med sig till den individuella resultatlistan.

 

 

 

PRO Tour Tempo ( Individuellt tempo )

 

Tempoloppet körs över ca 10km på tid med vändpunkt, bästa tid vinner.

Man startar alltså en och en, och i likhet med lagtempot tillämpas 25 meters regeln.

Det är inte tillåtet att åka på rulle om man blir uppkörd.

Vinnare blir den cyklist med bäst tid, tiden omvandlas sedan till poäng. Poängen delas ut efter antalet startande, är det 10 cyklister till start får alltså segraren 10p tvåan 9p o.s.v ner till 1p.

 

 

 

PRO Tour RRC ( Linjelopp )

 

RRC = Road Race Challenge, d.v.s som ett klassiskt linjelopp på ca 7 mil.

 

Banan varieras från gång till gång så håll koll på hemsidan.

Reglerna är lätta, säkerheten och trafikregler i första hand, sedan gäller först i mål.

Placeringen omvandlas till poäng enligt 25 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 , där vinnade cyklist får 25 poäng tvåan får 22 poäng o.s.v.

10:e får 6 poäng, 11:e till sista cyklisten får 3 poäng.

Tjejerna kör givetvis dels om ovan nämnda poäng, men också om egna just för tjejer.

10 - 7 - 5 p, där vinnaren för 10 o.s.v.